Астана қ., Қорғалжын тас жолы 13/5

Ғылыми қызмет

Ғылыми қызмет

АҚ «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»

Жаңа заттар мен материалдар зертханасы:

– селективті фармакологиялық әрекеті және биологиялық белсенді заттары бар жаңа препараттарды жасау, олардың физикалық-химиялық қасиеттерін зерттеу және жаңа заттар мен заттардың құрылымын модельдеу; биоактивті заттардың түзілу механизмдерін және олардың тұрақтылығын зерттеу;

Радиохимия және радиобиология зертханасы:

– радиоактивті изотоптармен таңбаланған дәрілік заттардың тірі ағзадағы әсер ету механизмі мен тасымалдануын зерттеуге бағытталған Қазақстан Республикасындағы жалғыз ғылыми-зерттеу кешені.

Иммунологиялық зертхана:

– Иммунология зертханасының негізгі міндеті – дәрілік заттардың invivo және invitro үлгілерімен әсер ету кезінде жануарлар мен адамдардың гуморальды және жасушалық иммундық жауаптарының дәрежесін анықтау. Зертханада жасуша линияларын өсіреді: L5178Y TK+/- клон (3.7.2C), P815, K562, H9, Raji, MDCK, LA-4, RD, HepG2, MIA PaCa-2, AGS, HeLa, MCF7 және MeT. -5A ; олар мультивекторлық зерттеулерде қолданылады: GLP жақсы зертханалық практикасының принциптеріне сәйкес invitro микроядролық талдауда мутагендік белсенділікті бағалау, invitro медициналық құрылғылардың цитотоксикалық әсерін талдау, зерттелетін объектінің ісікке қарсы әсерін жасуша линиялары invitro арқылы зерттеу, зерттелетін объектінің әсер ету механизмін зерттеу, жеке және/немесе кеңінен қолданылатын ісікке қарсы препараттармен біріктіріп қолданғанда зерттелетін объектіні ісікке қарсы кешенді зерттеу, жергілікті тітіркендіргіш әсерін in vitroзерттеу. Сондай-ақ иммунология зертханасында жануарлардың жұқпалы аурулар кезіндегі иммундық жауаптары зерттеледі және бактериалды инфекцияларды емдеудің тиімділігі exvivo бақыланады: иммунологиялық ферментті талдау арқылы иммунологиялық жағдайды зерттеу, дәрілік заттармен емдеу кезінде жануарлардың перифериялық қан лейкоциттерініңфагоцитарлық және тотығу белсенділігін анықтау. Иммунологиялық зертхананың 3 және 4 қауіпті топтағы биологиялық агенттермен жұмыс істеуге рұқсаты бар.

Микробиологиялық зертхана:

– зертхананың негізгі бағыттары: CLSI және EUCAST әдістерін қолдана отырып синтезделген заттардың микробқа қарсы тиімділігін зерттеу, дәрілік заттардың бактерия жасушаларына әсер ету механизмдерін зерттеу, GLP стандартына сәйкес клиникаға дейінгі зерттеулерде жаңа қосылыстардың потенциалды мутагендік белсенділігін бағалау, сабақтас ғылымдардың (радиология, цитология, молекулярлық биология) қиылысында ғылыми зерттеулер жүргізу, антибиотиктерге бактериялық төзімділіктің қалыптасу механизмдерін және оны жеңудің ықтимал жолдарын зерттеу, дәрілік және бактерияға қарсы препараттардың өзара әрекеттесуін (синергизм, потенциализация) зерттеу. Алматы қаласының денсаулық сақтау мекемелерінен оқшауланған клиникалық изоляттардың микробқа қарсы әсерін арттыруға, оқшаулауға, сезімталдық профилін, патогенділік және вируленттілік факторларын анықтауға, әсіресе токсиндер мен қоздырғыштардың антибиотиктерге төзімділігінің маркерлерін анықтау және сипаттауға бағытталған Орталықта әзірленген агенттер. Қажетті бактериялар тудыратын аурулардың патогенезін, олардың қожайын-ағзамен өзара әрекеттесуін және жаңа препараттарды жасауды түсіну, генетикалық анықталған төзімділік механизмдерін зерттеу (антибиотикті инактивациялау, әсер ету мақсатын өзгерту, әсер ету мақсатын алу немесе арттыру). Микроб жасушасынан антибиотикті кетіруге арналған молекулалық сорғылардың белсенділігі, микроб жасушаларының сыртқы құрылымдарының өткізгіштігінің бұзылуы, Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін көп төзімді штаммдардың метаболикалық «шунтының») түзілуі.

Вирусологиялық зертхана:

– зертхананың ғылыми бағыты – микроорганизмдердің дәріге төзімділік механизмін зерттеу және оны жеңудің мүмкін жолдарын іздеу; NGS – IonTorrent PGM, РНҚ секвенирлеуін қолдану арқылы микроорганизмдердің тұтас геномы және ішінара ДНҚ секвенирлеу; нақты уақыттағы полимеразды тізбекті реакция арқылы геннің экспрессия деңгейін зерттеу; жаңа препараттарды өндірудің болашақ технологияларының теориялық негіздері ретінде жаңа препараттарды алу әдістерін әзірлеу; invitro жағдайында химиялық және биологиялық сипаттағы заттардың қауіпсіздігі мен вирусқа қарсы белсенділігін анықтау; иммуноферменттік талдау арқылы вирустық инфекцияларды диагностикалау; адамның гормоналды жағдайын анықтау: гипофиздің қалқанша безді ынталандыратын гормоны, қалқанша безінің гормондары, жыныстық гормондар және т.б.; микробтық және вирустық сипаттағы қоздырғыштарды анықтауға арналған иммундық ферменттік және полимеразды тізбекті реакция негізінде тест-жүйелерін әзірлеу; вирустық инфекцияларды емдеудің тиімділігін бақылау: иммунологиялық ферменттік талдау арқылы иммунологиялық вирусқа қарсы статустың динамикасын бақылау, полимеразды тізбекті реакциямен емдеу кезінде «вирустық жүктемені» бақылау (нақты уақыт режимінде);

Бақылау-аналитикалық зертхана:

– зертхананың ғылыми бағыты – ISO, GLP және GMP халықаралық стандарттарына негізделген және медицинада және аралас салаларда қолдану үшін жаңа биологиялық белсенді заттарды, заттар мен препараттарды жасауға бағытталған зерттеулерді ғылыми-әдістемелік және аналитикалық қамтамасыз ету, жолдарын зерделеу және биологиялық белсенді заттардың жаңа түрлерінің түзілу механизмдері талдайды. Зертхана тәжірибелік-өндірістік бақылау зертханасының функцияларын орындайды. Тәжірибелік өндіріс қоймасына шикізат пен бастапқы қаптаманың кіріс бақылауын жүзеге асырады, НД талаптарына сәйкес тәжірибелік өндірістен алынған дайын буып-түйілген және сусымалы өнімдердің сапасына сынауды, сондай-ақ әрбір партияның әртүрлі нысандардағы дәрілік заттардың тұрақтылығына сынақтарды жүргізеді.

Фармакология және токсикология зертханасы:

– зертхананың ғылыми бағыты: әзірленген дәрілік заттардың биологиялық жүйелерге әсерін, оның ішінде химиялық заттардың зиянды әсерін дәрілік заттарды дамытуға ерекше назар аудара отырып зерттеу. Ағымдағы сынақтардың негізгі бағыты микроорганизмдердің төзімділігін арттыру және организмдегі созылмалы қабыну процестері сияқты әлеуметтік маңызды жағдайлар аясында жұқпалы ауруларды емдеуге және алдын алуға арналған препараттарды әзірлеуге байланысты. Сондай-ақ қауіпсіз емдік агентті және зерттелетін қосылыстардың әсер етуінің патогенетикалық механизмін табу үшін жануарлардың әртүрлі түрлерінде зерттелген әртүрлі сынақ пен заттардың әсері зерттелінеді.

Фармацевтикалық химия және фармацевтикалық технология зертханасы:

– Зертхананың негізгі қызметі –әзірлеген дәрілік заттар негізінде жаңа дәрілік формаларды алу технологиясын әзірлеу. Зертхананың негізгі мақсаты фармацевтикалық өнім мен процесті әзірлеуге (ICH Q8 «Фармацевтикалық әзірлеме») қажетті толық көлемде жаңа препараттарды әзірлеу және алынған нәтижелерді өндіріске енгізу бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар болып табылады. Фармацевтикалық даму сатысында күрделі эксперименттік зерттеулер қажет, олар үлкен көлеммен және жоғары ғылыми деңгеймен сипатталады, бұл дәрілік заттарды жасауда ғылымның маңызды рөлін көрсетеді. Фармацевтикалық химия және фармацевтикалық технология зертханасы дәрілік заттың дәрілік түрдегі құрамын ғылыми негіздеуге, өндіру процесі мен оны бақылауға, орау материалдарын таңдауға, сондай-ақ физикалық-химиялық қасиеттерін зерттеуге бағытталған тәжірибелік зерттеулер жүргізеді. Зертханалық есептер CTD форматында тіркеу дерекнамасының тиісті бөлімдерінде ұсынылатын бастапқы материалдардың микроскопиясынан бастап еріту кинетикасына немесе дәрілік форманың ұқсастық профиліне дейінгі барлық қажетті зерттеулер кешенінің нәтижелерін қамтиды. Зертхана ҚР СТ ИСО/МЭК 17025-2007 «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыретіне қойылатын жалпы талаптар» сәйкес аккредиттелген.

Жетілдірілген зерттеулер және АТ құралдары зертханасы:

– зертхананың негізгі қызметі биомедициналық зерттеулерде кешенді модельдеу процестерін автоматтандыру және интеллектуалды ету үшін әдістемелік және технологиялық негіздерін әзірлеу, зерттеу және енгізу болып табылады.

 

«Ұлттық биотехнология орталығы» ЖШС

Молекулярлық-генетикалық зерттеулер:

– мультифакторлық аурулардың (онкологиялық аурулар, зат алмасу аурулары, цереброваскулярлық аурулар және т.б.) даму қаупін болжау және бағалау үшін генетикалық маркерлерді іздеу;

– фармакогенетика;

-нутригенетика;

– геномдық зерттеулер;

– әртүрлі объектілердің молекулалық-генетикалық идентификациясы;

– жануарлар мен адамдардың жұқпалы ауруларын диагностикалау үшін ПТР тест-жүйелерін әзірлеу;

– эпидемиологиялық (эпизоотологиялық) мониторинг мақсатында қоздырғыштардың молекулалық-генетикалық талдауы;

– генофондтыгеногеографиялық зерттеу;

– палеогенетика саласындағы зерттеулер;

– сот-генетика саласындағы зерттеулер;

– Орталық Азия халқының популяциялық-генетикалық биобанкін қалыптастыру.

Генетикалық инженерия:

– молекулалық вирусология, вирустардың репликация механизмдерін зерттеу;

– гендік терапия үшін invitro және exvivo жасушалардың генетикалық модификациясы үшін вирустық векторларды құру және лейкоздар мен лимфомаларды емдеуге арналған CAR-T технологиясы.

– рекомбинантты антигендерді алу.

– адамның бактериялық қоздырғыштарының ДНҚ репарациясы саласындағы іргелі зерттеулер (Туберкулез микобактериясы, Helicobacterpylori, Staphylococcusaureus);

– жаңа ұрпақтың қол жетімді молекулалық диагностикасын дамыту үшін CRISPR/Cas жүйелерінің функционалдық сипаттамасы.

Протеомдық зерттеулер:

– масс-спектрометрия, жүйелік биология (геном және протеом) көмегімен протеомдық зерттеулер;

– қатерлі ісіктің жаңа протеомдық және эпигенетикалық маркерлерін іздеу және оларды диагностикалау әдістерін әзірлеу;

– Палеопротеомика.

Жасуша және тіндік инженерия технологиялары:

– жараларды, буын шеміршектерінің ақаулары мен сынықтарын емдеуге арналған жасушалық және тіндік инженерлік препараттарды әзірлеу;

– бағаналы мезенхималық жасушаларды пайдалана отырып, аутоиммунды аурулардың жасушалық терапиясының инновациялық әдістері мен тәсілдерін әзірлеу;

– тіндік инженерия және регенеративті медицина үшін «ақылды» және функционалдық биоматериалдарды, полимерлерді әзірлеу.

Ветеринария:

– ауыл шаруашылығында қолдану үшін жемдік қоспалар мен пробиотикалық препараттарды алу.

Биотехнология және өсімдік шаруашылығы:

– өсімдіктердің жаңа формалары мен сорттарын құру;

– көгалдандыру үшін ағаш өсімдіктерін микрокөбейту технологияларын әзірлеу;

– биотехнологиялық әдістерді қолдана отырып, эндемикалық, сирек, жойылып кету қаупі төнген және дәрілік өсімдіктер түрлерін сақтау және көбейту;

– өсімдіктердің сорттары мен формаларын, ауру қоздырғыштарын молекулалық-генетикалық идентификациялау;

– сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктер түрлерінің гендік банкін және invitro коллекциясын құру;

– молекулалық фитопатология;

– өсімдіктердің генетикалық ресурстарының биоәртүрлілігін зерттеу және сақтау;

– биологиялық белсенді заттардың көзі ретінде пайдалану үшін өсімдік дің жасушаларын алу технологияларын әзірлеу.

Микробиология:

– биотехнологиялық маңызы бар микроорганизмдерді оқшаулау және зерттеу;

– ферменттерді, антигендерді, белок факторларын алу және зерттеу;

– ферменттердің, антигендердің, белоктардың бағытталған модификациясы;

– микробтық синтез арқылы биотехнологиялық өнімдерді алу;

– пробиотикалық қасиеттері бар микроорганизмдер коллекциясын оқшаулау және толықтыру;

– биотыңайтқыштар жасау, Қазақстанның антропогендік бұзылған топырақтарын биоремедиациялау үшін штамдар коллекциясын оқшаулау және толықтыру;

– микроорганизмдерді ашыту, концентрациялау, лиофилизациялау технологиясын жасау.

Токсикология және фармакология:

– биоскрининг;

– токсикология;

– биомодельдеу;

– қан реологиясының фармакологиясы;

– көлік жүйелері;

– фармакоэкономика.

Биологиялық қауіпсіздік:

– метагеномдықсеквенирлеу және генетикалық талдау арқылы биологиялық қауіп-қатерге, оның ішінде белгісіз патогенді қоздырғыштарға тез жауап беру;

– қауіпті және аса қауіпті инфекциялардың қоздырғыштарын секвенирлеу және геномдық талдау саласында анықтамалық функцияларды жүзеге асыру;

– Қазақстан Республикасының аумағында айналымда жүрген қоздырғыштардың генотиптерін, сондай-ақ белгілі және белгісіз этиологиядағы жаңадан пайда болған инфекцияларды зерттеу;

– Қазақстан Республикасының аумағында айналымда жүрген қоздырғыштардың әсеріне, сондай-ақ белгілі және белгісіз этиологияның жаңадан пайда болған инфекцияларына иммундық жауапты зерттеу;

– қауіпті және аса қауіпті жұқпалы ауруларды зерттеудің ұлттық және халықаралық бағдарламалары шеңберінде мониторингтік зерттеулерге қатысу;

– генетикалық сараптама үшін бақылау стандартты материалдарын әзірлеу;

– пайдаланылған және жаңа құралдардың, материалдардың және диагностиканың анықтамалық сапасын бақылау.

«Қазақ ғылыми-зерттеу ветеринария институты» ЖШС

– эпизоотологиялық мониторинг жүргізу, алынған мәліметтерге талдау жасау, Қазақстан Республикасының аумағында аса қауіпті, зооантропониялық және жедел сатыдағы инфекциялардың пайда болу және таралу қаупін болжау, бағалау және басқару;

– жұқпалы және жұқпалы емес ауруларды диагностикалау, алдын алу, ауру малды емдеу құралдары мен әдістерін және жануарлардың денсаулығын сақтау үшін препараттарды өндіру технологиясын әзірлеу және жетілдіру;

– мал және өсімдік шаруашылығы өнімдерінің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сапасын бағалау және мониторингілеу әдістерін әзірлеу;

– жануарлардың жұқпалы және жұқпалы емес ауруларының алдын алу және жою бойынша эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүйесін әзірлеу және енгізу (Қазақстан Республикасындағы жануарлар ауруларына қарсы күрес жөніндегі ұлттық бағдарламалар);

– ветеринария бойынша нормативтік құжаттарды, оның ішінде ерекше қауіпті инфекциялардан таза Қазақстан Республикасының аумағы мәртебесін алу мақсатында әзірленетін нормативтік құжаттарды ғылыми негіздеу (Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету);

– аккредиттеу саласына сәйкес ветеринариялық препараттардың сапасын анықтау, ветеринариялық диагностикалық зерттеулер, Кеден одағының/Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігіне зерттеулер (МЕМСТ ИСО/МЭК 17025);

– МЕМСТ ИСО/МЭК 17043 талаптарына сәйкестігіне аккредиттеу көлеміне сәйкес жануарлар ауруларының диагностикасы бойынша біліктілік тестілеуін жеткізуші.

«ОтарБиоФарм» ЖШС

– фармацевтикалық препараттарды өндіру;

– тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде фармацевтикалық және медициналық бұйымдарды көтерме саудада өткізу;

– инфекцияға қарсы препараттар саласындағы зерттеулер мен әзірлемелер;

– ветеринарияға арналған дәрілік заттарды өндіру және сату;

– биологиялық өнімдерді өндіру технологиясын масштабтау.

«Республикалық микроорганизмдер коллекциясы» ЖШС

Өнеркәсіптік микроорганизмдердің биобанкі:

 • биологиялық белсенділікті зерттей отырып, өндірістік құнды микроорганизмдердің коллекциялық дақылдарын сақтау, толықтыру бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу;
 • молекулалық-генетикалық және биохимиялық әдістермен микроорганизмдердің коллекциялық дақылдарын анықтау.
 • Генетикалық паспорттарды жасау мақсатында коллекциялық дақылдар штамдарының генотиптік сипаттамаларын анықтау.
 • Өнеркәсіптік құнды микроорганизмдердің коллекциялық дақылдарын сақтауды оңтайландыру және сақтаудың инновациялық әдістерін әзірлеу бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу
 • Микробиология және биотехнология үшін өнеркәсіптік құнды микроорганизмдердің коллекциялық дақылдарын толықтыру бойынша жүйелі жұмыстарды жүргізу.
 • Микробиология мен биотехнологияның әртүрлі мақсаттары үшін перспективті микроорганизмдердің жоғары белсенді дақылдарын алу.

Микроорганизмдердің генетикасы және биохимиясы зертханасы:

 • Сүт қышқылы бактерияларының геномдық ДНҚ-сын бөліп алу.
 • ПТР талдауларын жүргізу.
 • RAPD-ПТР талдауларын жүргізу.
 • Жасуша препараттарынан белок фракцияларын хроматографиялық бөлуді жүргізу.
 • Ақуыз фракцияларының PAAG электрофорезінденатурациялаудасепарацияларды жүргізу.
 • Жобалардың мақсаттарын орындау үшін ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.

Микробиологиялық зертхана:

 • Қоршаған ортаның әртүрлі объектілерінен микроорганизмдерді оқшаулау;
 • Әртүрлі үлгілерге микробиологиялық талдау жүргізу; микроорганизмдердің ферментативті белсенділігін зерттеу;
 • Әртүрлі этиологиялы биологиялық өнімдердің және жеке микроорганизмдердің invitro микробқа қарсы белсенділігін анықтау;
 • Микроорганизмдердің кең ауқымды антибиотиктерге және олардың МИК-ке сезімталдығын анықтау;
 • Биологиялық белсенділіктің әртүрлі түрлерін анықтау; монокультуралардың да, биологиялық препараттардың құрамындағы ГСП анықтау; микроорганизмдердің тазалығын сынау;
 • өсірудің оңтайлы параметрлерін таңдау; микроорганизмдердің жоғары белсенді дақылдары негізінде консорциумдарды дамыту және әртүрлі өнеркәсіп салаларында кеңінен қолдану үшін биологиялық препараттарды құру.

Биотехнологиялық зертхана:

– жобалардың мақсаттарын орындау үшін ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.

– пробиотиктерді жасау, пробиотиктердің молекулалық механизмдерін зерттеу;

– медицина, ауыл шаруашылығы, тамақ өнеркәсібі үшін биологиялық өнімдерді өндіруші штаммдарды әзірлеу және алу технологиясы;

–микроорганизмдерді генотиптеу;

–микроорганизмдерді ашыту, криоконсервациялау және лиофилизациялау технологиясын әзірлеу;

–диагностикалық тест жүйелерін әзірлеу.

Антибиотиктерге және қайталама метаболиттерге арналған пәнаралық шешімдер орталығы:

Орталықтың негізгі ғылыми бағыты жоғары өнімді сұйық хроматографиялық HPLC көмегімен сығындылардың, препараттардың, химиялық заттардың (алкалоидтар мен флавоноидтар) тазалығын анықтау болып табылады.

Сондай-ақ бактериялық және паразиттік инфекциялардың алдын алу және емдеу үшін микроорганизмдер мен дәрілік өсімдіктерді қолданудың мультидисциплинарлық шешімдері мен интеграцияланған технологияларын әзірлеу. Коллекцияны жаңа антибиотик түзетін микроорганизмдермен іріктеуді және толықтыруды, отандық дәрілік заттарды жасау және фармацевтика өнеркәсібі мен медицинаны дамыту үшін жаңа антибиотиктердің қасиеттерін зерттеу және биологиялық белсенділікті анықтауды жүзеге асырады.

Орталық жобалық өтінімдерді, бағдарламаларды, техникалық-экономикалық негіздемелерді және жоспарланған жұмыстарды бірлесіп орындаушы ретінде тарту бойынша ұсыныстарды әзірлеу үшін Қазақстан Республикасындағы және оның шегінен тысқары жерлердегі ғылыми-зерттеу институттарымен өзара іс-қимыл жасайды.

Әртүрлі тұжырымдамалардың, бағдарламалардың, заңдардың жобаларын, әлеуметтік-экономикалық реформалардың жүйелі және ғылыми негіздерін, ғылыми-техникалық инновацияларды дамытудың құқықтық негіздерін әзірлеуге қатысады.

«Биомедпрепарат» ғылыми-талдау орталығы» ЖШС

«Биомедпрепарат» ғылыми-аналитикалық орталығы» ЖШС мониторинг зертханасы ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 «Сынақ зертханаларының құзыретіне қойылатын жалпы талаптар» талаптарына сәйкестігіне аккредиттеу сертификатына ие, сонымен қатар биотехнология және химия саласында ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады

Мониторинг зертханасының негізгі қызметі:

 • аккредиттеу саласына сәйкес аналитикалық зерттеулер (су сапасын талдау, темір рудасындағы, концентраттардағы және агломераттағы бағалы металдардың құрамын анықтау);
 • аккредиттеу саласына кірмейтін аналитикалық зерттеулер (топырақтың/топырақтың жалпы химиялық талдауы);
 • кендердің алуан түрінен бағалы металдарды химиялық және биологиялық сілтісіздендіру технологияларын әзірлеу және енгізу;
 • ауыл шаруашылығы мен ветеринария үшін жаңа препараттар мен инновациялық биотехнологияларды құру;
 • өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы қалдықтарының әртүрлі түрлерін рекультивациялаудың биотехнологиялық әдістерін әзірлеу;
 • өсімдіктер биотехнологиясы саласында ғылыми зерттеулер жүргізу;

– зертхана аралық салыстырмалы сынақтарға қатысу.

«Биологиялық қауіпсіздік мәселелері ғылыми-зерттеу институты» ШЖҚ РМК

Оқу ғылыми-білім беру орталығы:

– UNEC-тің негізгі мақсаты – ұйымның қызметкерлері болып табылмайтын жеке тұлғаларды, медициналық, ветеринариялық және фитосанитарлық қызметтердің, ғылыми-зерттеу мекемелерінің қызметкерлерін, медициналық диагностика, медициналық-диагностикалық, фитосанитариялық орталықтар мен зертханалар, дәрілік заттарды, ветеринариялық және фитосанитариялық биологиялық өнімдерді өндіру және өткізу жөніндегі кәсіпорындар тікелей ұйымда және басқа да ұйымдарда, институттың ғылыми бөлімшелері халықаралық және республикалық жобалар шеңберінде жүргізетін ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруға жәрдемдесу; ғылыми-техникалық бағдарламалар.

Микробиология зертханасы

– Зертхананың негізгі міндеті – ветеринариялық препараттарды (вакциналарды) жасау, ветеринария және тамақ өнеркәсібі үшін санитарлық тазарту препараттары мен бактериофагтарды жасау, бруцеллезге қарсы микробқа қарсы препараттар мен вакциналардың тиімділігі мен қауіпсіздігіне клиникаға дейінгі зерттеулер, эпизоотологиялық мониторинг. Бактериялық этиологияның ерекше қауіпті аурулары және жануарлардың бактериялық инфекцияларының қоздырғыштарының антигендерін өндіретін штаммдарды өндіру.

Биологиялық өнімдердің дайын формаларының технологиясы зертханасы:

– зертхананың негізгі міндеті – перспективті ғылыми-зерттеу жұмыстарының тапсырмалары мен бағдарламаларының жобаларын әзірлеу, биологиялық өнімдердің әр түрлі дайын формаларын өндіру технологиясын әзірлеу, сұйық (активтендірілген) және құрғақ (лиофилденген) биологиялық өнімдердідайындаудың технологиялық процесін әзірлеу және енгізу.

Жұқпалы ауруларды диагностикалау зертханасы:

– Зертхананың негізгі міндеті – ауыл шаруашылығы жануарларының, құстардың және аң терісінің вирустық және бактериялық ауруларының зертханалық диагностикасының жаңа құралдарын жасау және қолданыстағыларын жетілдіру, қауіпті жұқпалы аурулардың вирустарын анықтау әдістерін әзірлеу және талдау.Аса қауіпті жұқпалы ауруларды тиімді, жылдам және заманауи диагностикалау әдістерінзерттеу мен талдау. Вирусологиялық, микробиологиялық және молекулалық биологиялық талдау және вирустық және бактериялық инфекцияларды диагностикалау әдістерімен вирустық және бактериялық инфекциялардың даму механизмдерін зерттеу.

Молекулярлық биология және гендік инженерия зертханасы:

Биоинформатика.

Эволюциялық геномика, эволюциялық ағаштарды құру, дифференциалды өрнек мәліметтерін талдау, секвенирлеу деректерін талдау, микромассивтер.

Молекулярлық диагностика.

Диагностикалық ПТР тест-жүйелерін әзірлеу және өндіріске енгізу. Микрочип технологиясын қолдана отырып, адамда, жануарларда және құстарда аса қауіпті инфекцияларды диагностикалау әдістерін әзірлеу.

Иммунобиотехнология.

Адам және жануарлар қоздырғыштарының рекомбинантты антигендерін алу. Адамдар мен жануарлардағы вирустық және бактериялық инфекциялар қоздырғыштарының рекомбинантты антигендерін өндіруші штаммдарды алу

Молекулалық вирусология.

Жануарлардың жұқпалы ауруларының алдын алу үшін вакциналарды жасау үшін каприпоксвирустардыңрекомбинанттыштаммдарын алу

Жасуша биотехнологиясы зертханасы:

– зертхананың ғылыми бағыты – жасуша дақылдарының мұражайы мен өндірістік банкін толықтыру және қолдау; институттың вирусологиялық зертханаларын жасуша дақылдарымен қамтамасыз ету; заманауи деңгейде жасуша дақылдарын пайдалана отырып жұмысты дамыту үшін жағдай жасау; жасуша дақылдары бойынша мәліметтер қорын құру; дің жасушалардыжәне олардың бағытталған дифференциациясын зерттеу; дақылда жасуша биологиясын зерттеу; жаңа жасуша желілерін құру және тіндік және жасушаны алмастыру терапиясы үшін жасушалық технологияларды дамыту.

Микроорганизмдердің зертханалық коллекциясы

– зертхананың ғылыми бағыты – коллекциядағы микроорганизмдердің штаммдарын биологиялық белсенді күйде тұндыру, сақтау және ұстау; коллекцияны жаңа изоляттармен және штаммдармен толықтыру; микроорганизмдердің жаңадан алынған изоляттары мен штаммдарының биологиялық қасиеттерін алғашқы зерттеу, мұражайлық үлгілерді сертификаттау; вакциналарды, сондай-ақ диагностикалық препараттарды өндіру және бақылау үшін қажетті биологиялық белсенділікті және өндірістік және бақылау штаммдарының матрицаларын жаңартуды мерзімді тексеру; патенттік рәсім мақсатында аса қауіпті инфекциялардың қоздырғыштарының штамдарын тұндыру; Институттың басқа бөлімшелерін ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін вирустардың штамдарымен және олардың биомассасымен қамтамасыз ету; аса қауіпті қоздырғыштардың штаммдарының сақталуын және қауіпті биологиялық агенттердің қоршаған ортаға кездейсоқ түсуін болдырмау үшін олармен жұмыс істеу кезінде биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

Микроорганизмдерді өсіру технологиясы зертханасы:

– зертхананың ғылыми бағыты: диагностикалық және профилактикалық агенттерді алу үшін микроорганизмдердің биологиялық қасиеттерін зерттеу; микроорганизмдерді өсірудің жаңа технологияларын әзірлеу және қолданыстағы технологияларды жетілдіру; жаңа, тиісті вакцина штаммдарын таңдау және өндіру және олардың негізінде профилактикалық препараттарды өндіру технологияларын әзірлеу; вирустардың жасуша дақылдарына бейімделуіне зерттеулер жүргізу; микротасымалдаушыларда өсірілген трансплантацияланатын жасуша дақылдарында вирустарды өсіру әдісін әзірлеу; институттың ғылыми бөлімдерін ғылыми зерттеулер үшін шартты вирустық материалмен қамтамасыз ету; мемлекеттік тапсырыс бойынша вакцина препараттарын әзірлеу және өндіру.

Жұқпалы аурулардың алдын алу зертханасы:

– зертхананың негізгі қызметі жануарлардың, құстардың және адамдардың қауіпті және аса қауіпті ауруларына қарсы вакциналық препараттарды өндіру және қолдану технологиясын әзірлеу; Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласы үшін бруцеллезге, коронавирустық инфекцияға, сондай-ақ басқа да зооантропоноздық ауруларға қарсы вакциналардың жаңа буындарын өндіру технологиясын әзірлеу; Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және ветеринария үшін әзірленген вакциналардың қауіпсіздігі мен иммуногенділігіне клиникаға дейінгі сынақтар; жануарлардың, құстардың, адамдардың қауіпті ауруларына қарсы вакцина препараттарын өндіру және шығару.

Жұқпалы ауруларды бақылау зертханасы:

– зертхананың ғылыми бағыты: биотехнология, эпизоотология және молекулалық эпизоотология саласындағы зерттеулер; аса қауіпті аурулардың эпизоотиялық мониторингі; жануарлар ауруларының диагностикасы мен алдын алудың заманауи құралдары мен әдістерін әзірлеу.

Ерекше қауіпті жұқпалы аурулар зертханасы:

– зертхананың негізгі міндеті жануарлар мен адамдардың аса қауіпті жұқпалы ауруларының қоздырғыштарымен олардың биологиялық қасиеттерін зерттеу және биологиялық өнімдерді зерттеу мен өндіру үшін стандартталған үлгілерін дайындау мақсатында зерттеу жүргізу; Қазақстан Республикасының аумағы үшін энзоотиялық және экзотикалық сипаттағы аса қауіпті жұқпалы аурулардың қаупін анықтау және сипаттау; эпизоотияда/эпидемияда және биотерроризмде қолданылатын аса қауіпті жұқпалы ауруларға қарсы құралдарды, әдістерді және шараларды әзірлеу.

Технология және биологиялық өнімдерді бақылау зертханасы:

– биологиялық өнімдердің ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыретіне қойылатын жалпы талаптар» талаптарына сәйкестігіне технологиялық және биологиялық сапасын бақылауды ұйымдастыру және жүргізу (аккредиттеу туралы куәлік № KZ.T.08.1389); биологиялық өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылауды ұйымдастыру және жүргізу бойынша нормативтік құжаттаманы әзірлеу; биологиялық өнімдерді тіркеу сынақтарын ұйымдастыру және жүргізу; медициналық иммунобиологиялық препараттардың клиникаға дейінгі және клиникалық сынақтарын ұйымдастыру және өткізу.

Фитосанитарлық қауіпсіздік зертханасы:

– Қазақстанда кең таралған және зиянды саңырауқұлақ ауруларына дақылдардың сорттарының төзімділігін анықтау, өсімдік ауруларын қоздыратын биотрофты және гемибиотрофты саңырауқұлақтар популяциясының нәсілдік құрамын зерттеу; RIBSP дәнді дақылдарының гендік қорын сақтау және толықтыру; дәнді дақылдардың фитопатогенді саңырауқұлақтарының коллекциясын өміршең күйде ұстау және пестицидтерге (улы химикаттар) тіркеу сынақтарын жүргізу.

Ортақ пайдалану зертханасы:

– зертхананың негізгі міндеті – зерттелетін материалдан ДНҚ, РНҚ бөліп алу; молекулалық-генетикалық әдістермен микроорганизмдерді анықтау; нақты зондтар мен праймерлердің синтезін әзірлеу; ДНҚ секвенирлеу, Сэнгер әдістері бойынша кДНҚ; толық геном (NGS) және бактериялар мен вирустардың нуклеотидтер тізбегін ішінара анықтау; микроорганизмдерді, өсімдіктерді, жануарларды генотиптеу және генетикалық паспорттарды жасау.

Биологиялық және санитарлық қауіпсіздік бөлімі:

– институт басшылығымен, ғылыми жобалардың жетекшілерімен және институт зертханалары мен бөлімшелерінің басшыларымен бірлесіп институттың биологиялық қауіпсіздігін бақылау; биологиялық қауіптерді басқару және биологиялық қорғауды күшейту бойынша шаралар қабылдау; биологиялық қауіпсіздік талаптарын реттейтін стандарттар мен нормативтік-нұсқаулық құжаттарды әзірлеу; институтта әзірленген ҰТП, техникалық регламенттер, СОП және басқа да нормативтік құжаттардың биологиялық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сараптама жүргізу; биологиялық қауіпсіздік саласындағы кадрлық әлеуетті дамытуға және нығайтуға бағытталған ғылыми, көмекші және техникалық кадрларды даярлау бағдарламаларын бақылау; биологиялық тәуекелдерді ішкі бағалау және патогендік биологиялық агенттермен жұмыс істеуге институттың зертханаларына рұқсат беру; ұйымның стандарттарын және биологиялық қауіпсіздік талаптарын және оларды сақтау және қолдау шараларын реттейтін басқа да нормативтік-нұсқаулық құжаттарды жоспарлы валидациялау; зертханалық ғимараттарды салу, реконструкциялау және қайта жоспарлау кезінде биологиялық қауіпсіздік нормалары мен талаптарының сақталуын қадағалау; биологиялық қауіпсіздіктің жаңа халықаралық стандарттарының пайда болуын қадағалау, қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізу және биологиялық қауіпсіздік саласындағы талаптар мен стандарттарды реттейтін жаңа отандық құқықтық актілердің күшіне енуі бойынша ұсыныстар енгізу және осы ақпаратты барлық мүдделі тұлғаларға жеткізу.

Эксперименттік жануарлар бөлімі:

– кафедраның негізгі бағыттары – зертханалық және тәжірибелік жануарлармен ғылыми-зерттеу жұмыстарын қамтамасыз ету; ғылыми зерттеулер үшін жануарларды өсіружәне ұстау; зоотехникалық, ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздік ережелерінің талаптарын сақтау және аурулардың алдын алу шараларын жүргізу; жануарларды тәжірибеге дайындау; бөлімдегі зертханалық жануарлардың эпизоотиялық саулығын қамтамасыз ету мақсатында ветеринариялық-санитариялық және зоотехникалық іс-шараларды жүргізу.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «МасғұтАйқымбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК

– ROI мониторингінің және биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ғылыми негізделген әдістемелік негіздерін әзірлеу және енгізу;

– ғылыми мақсатта пайдалану және диагностикалық өнімдерді өндіру үшін микроорганизмдердің ұлттық және жұмыстық коллекцияларын сақтауды, жүйелі түрде толықтыруды, өміршеңдігін қамтамасыз ету;

– жаңа профилактикалық және диагностикалық препараттарды әзірлеу;

– ғылыми мақсатта SPF санатындағы зертханалық жануарларды өндіру.

  

  

ИРН

  

Тақырыбы

Іске асырумерзімі Ұйымныңаббревиатурасы
1. AP14870987 «Негізгі саңырауқұлақ ауруларына төзімділік механизмдері бар бидай сорттарын анықтау және консервациялау» 2022-2024 ИҚПҒО
2. AP13067641 «Үй жануарлары арасында коронавирустың таралуын бақылау және Қазақстан Республикасының аумағында оқшауланған коронавирус изоляттарының биофизикалық және физика-химиялық қасиеттерін зерттеу» 2022-2024 ИҚПҒО
3. «Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі: қауіптерді бағалау, олардың алдын алу мен жоюдың ғылыми-техникалық негіздері» ғылыми-техникалық бағдарламасы 2021-2023 ИҚПҒО
4. «Ғылым саласындағы биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» мемлекеттік тапсырмасы, 2023 ИҚПҒО
5. Ірі қара мал туберкулезінің алдын алу үшін векторлық вакцина жасау технологиясын жасау 2021-2023 ИҚПҒО
6. Түйе шешегіне қарсы инактивацияланған вакцина өндіру технологиясын әзірлеу 2021-2023 ИҚПҒО
7. SARS-COV-2 вирусына қарсы препараттардың вирусқа қарсы белсенділігін invitro зерттеу және айналымдағы COVID-19 штамдарына молекулалық эпидемиологиялық талдау жүргізу 2021-2023 ИҚПҒО
8. BR09460548 Жаңа инфекцияға қарсы препараттарды жасау 2021-2023 ИҚПҒО
9. BR09458960 Патогендік микроорганизмдердің антибиотиктерге төзімділігінің реверсиясын зерттеу 2021-2023 ИҚПҒО
10. AP09259374 Адамның фибробласттардың қартаю үлгісінде сүт экзосомаларына енгізілген антиоксиданттардыңсенолитикалық белсенділігінің модификациясы 2021-2023 ҰБО
11. AP09260668 Қазақстандағы SARS-Cov-2 вирусының генетикалық әртүрлілігін зерттеу. 2021-2023 ҰБО
12. AP09260709 RBD және S протеиніне негізделген SARS-CoV-2 коронавирусын диагностикалауға арналған ELISA тест жүйесін әзірлеу 2021-2023 ҰБО
13. AP09258581 CTLA-4 рецепторының жасушадан тыс фрагментіне қарсы моноклоналдыантиденелер өндіретін гибридомалық жасуша штаммын алу 2021-2023 ҰБО
14. AP09259771 ДиагностикадақолдануғаарналғанжаңабағдарламаланатынРНҚ-мақсаттыэндонуклеазалардыңCRISPR/Cas жүйелерініңсипаттамасы 2021-2023 ҰБО
15. AP09259961 Ревматоидты артрит кезіндегі цитокинмен алдын ала шартталған адамның сым қанының МКК терапевтік потенциалын зерттеу 2021-2023 ҰБО
16. AP09260159 Өкпе фиброзының дамуын тежеуге қабілетті жаңа биологиялық белсенді заттар үшін био және синтетикалық антиоксиданттарды іздеу 2021-2023 ҰБО
17. AP09259357 Сүйектің массивті ақауларын тиімді қалпына келтіру үшін инъекциялықгидрогельді әзірлеу 2021-2023 ҰБО
18. AP09258813 Bacteroidesfragilis-тіңкарбапенемдерге жасушалық реакциясын зерттеудің мультиомды тәсілі 2021-2023 ҰБО
19. AP09259560 Алтайдан Памирге дейінгі У-хромосомаға филогенетикалық талдау жасау арқылы қазақтар мен криғыз руларының, сондай-ақ алтайлықтар, хакастар және шорлар арасындағы генетикалық байланыстарды зерттеу. 2021-2023 ҰБО
20. AP09259964 CRISPR/Cas9 көмегімен картопты қалпына келтіретін қант деңгейін төмендету үшін p19 генінің экспрессиясының сайтқа бағытталған мутагенездің тиімділігіне әсерін зерттеу 2021-2023 ҰБО
21. AP09259838 Протеомиканыңжаңаәдістерінсүтқоректілердіңжасушалықлинияларындакөрсетілгенплюрипотенциялық транскрипция факторларыныңәсеретумеханизмінзерттеудеқолдану 2021-2023 ҰБО
22. АР09259225 Әртүрлі этиологиялы ірі қара малдың инфекцияларымен байланысты Mycoplasmaspp түрінің әртүрлілігін зерттеу 2021-2023 ҰБО
23. АР09260362 Пестицидтермен ластанған топырақтарды фиторемедиациялау үшін жоңышқа (medicagoSativaL) өсімдіктерін гендік инженерия құру 2021-2023 ҰБО
24. АР09259527 Шыңғыс хан ұрпақтарын тарихи-генеологиялық және генетикалық зерттеу 2021-2023 ҰБО
25. AP09058121 Эндокриндік патологиямен байланысты қанның тұтқырлығының жоғарылауы синдромын фармакологиялық түзету құралдарын іздеу 2021-2023 ҰБО
26. AP09058045 Қазақстандағы дәріге төзімді туберкулездің дамуына компенсаторлық генетикалық факторлардың әсері 2021-2023 ҰБО
27. AP09058041 Ірі қара малдың тері ісік ауруын диагностикалау үшін иммунохроматографиялық талдау жасау 2021-2023 ҰБО
28. AP09057948 Тұтас экзомалық реттілік негізінде ауру семіздіктің генетикалық негіздерін зерттеу 2021-2023 ҰБО
29. AP09058276 Қазақ популяциясындағы тері, шаш және ирис түсінің генетикалық өзгергіштігін зерттеу 2021-2023 ҰБО
30. AP09058270 Клиникалық маңызды бактериялардың ДНҚ жөндеу ферменттерінің биохимиялық белсенділігін бағалау 2021-2023 ҰБО
31. AP09058538 Қазақ шежіресін тарихи-генетикалық зерттеу 2021-2023 ҰБО
32. АР13068273 DrosophilaMelanogasterХ-хромосомасыныңгенетикалықвариациясыныңгеномдықсипаттамасы 2022-2024 ҰБО
33. АР13068136 Іріңді жараларды емдеу үшін жақсартылған бактерияға қарсы және қалпына келтіретін қасиеттері бар альгинатты жара таңғыштарын жасау 2022-2024 ҰБО
34. АР13068269 Псориаздың тышқан үлгісіндегі цитокинмен алдын ала шартталған мезенхималық дің жасушаларының экзосомаларының емдік әсерін зерттеу 2022-2024 ҰБО
35. AP14869645 Қазақстан аумағында айналымда жүрген эхинококкоз қоздырғышының әртүрлі түрлерінің гаплотиптерге генетикалық сәйкестігін анықтау 2022-2024 ҰБО
36. AP14871433 3-аминопиридондардың функционалды туындылары негізінде гипогликемиялық препараттардың жаңа құрылымдық аналогтарын жасау және олардың диабетке қарсы белсенділігін бағалау 2022-2024 ҰБО
37. AP14872087 Тарының (Panicummiliaceum L.) вирустық аурулары бойынша инновациялық зерттеулер сорттардың өнімділігі мен төзімділігін арттырудың жаңа стратегияларын жасау үшін 2022-2024 ҰБО
38. AP14869820 FusobacteriumNucleatum және оның колоректальды обырдың дамуындағы рөлі 2022-2024 ҰБО
39. AP14869313 Қазақстанда айналымда жүрген Francisellatularensissubspmediasiaticaштамдарының таралу аймағы мен генетикалық әртүрлілігін зерттеу. 2022-2024 ҰБО
40. AP14869409 Қызыл кітапқа енген қарақат Янчевский (Рибесянчевский) сақтау және көбейту үшін биотехнологияны дамыту 2022-2024 ҰБО
41. AP14870156 Созылмалы вирустық және бактериялық инфекцияларды емдеу үшін сиырлардың PD-L1 және CTLA-4 рецепторларына моноклональдыантиденелердіңпродуценттерін алу 2022-2024 ҰБО
42. AP14869708 Бактериялық текті жаңа протеолитикалық ферменттерді бөліп алу және зерттеу 2022-2024 ҰБО
43. AP14869821 Anaplasmaspp түрінің әртүрлілігін анықтау үшін ПТР тест жүйесін жасау. Қазақстандағы ірі қара және ұсақ мал арасында 2022-2024 ҰБО
44. AP14869969 Қазақстандағы сиырлардың тейлериоздыңсеропреваленттігін анықтау және диагностикалау үшін ELISA тест жүйесі 2022-2024 ҰБО
45. AP14870906 Жануарлардың бруцеллезінің серологиялық мониторингі үшін периплазмалық ақуыздардың BP26+SOD комбинациясы негізінде ферментпен байланысты иммуносорбентті талдауды стандарттау және валидациялау 2022-2024 ҰБО
46. AP09259102 Қазақстандаанықталғанкөктілвирусыизоляттарыныңгенетикалықсипаттамасыжәнеолардыдифференциалдыанықтаудыңотандықтестжүйесінжасау 2021-2023 ҰБОфилиалы 

(Алматықаласы)

47. AP09259103 COVID-19 диагностикасының дәлелді тәсілдерін әзірлеу үшін Қазақстан Республикасында айналымда жүрген SARS-CoV-2 штаммдарының геномдық және субгеномдық сипаттамаларын анықтау 2021-2023 ҰБОфилиалы 

(Алматықаласы)

48. AP09259105 Қазақстанның оңтүстік аймағында CoxiellaBurnet (Coxiellaburnetii) таралуы мен генотиптерін зерттеу 2021-2023 ҰБОфилиалы 

(Алматықаласы)

49. AP14870683 Қазақстанның оңтүстік аймағында қайталанатын қызбаның (RelapsingFeverBorrelia) қоздырғыштарының таралуы мен генетикалық сипаттамасы. 2022-2024 ҰБОфилиалы 

(Алматықаласы)

50. BR 10764899 Елаумағыныңасақауіптіауруларбойыншаэпизоотологиялықсипаттамаларынзерделеужәнеолардыңтиімділігінарттырубойыншаветеринариялық-санитариялықіс-шаралардыәзірлеу (ҰТП) 2021-2023 ҚазҒЗВИ
51. BR 10764975 Сібір жарасының ошақтарын (ҰТП) диагностикалау, аурулардың алдын алу, ауру жануарларды емдеу және залалсыздандыру құралдары мен әдістерін әзірлеу және өндіріске ұсыну. 2021-2023 ҚазҒЗВИ
52. АР09260001 Қазақстанда жеміс-жидек дақылдарының ұзақ мерзімді сақталуын және жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін биологиялық өнім алу 2021-2023 РМК
53. АP14869952 Құс шаруашылығында жас малдардың өнімділігін және тұрақты дамуын арттыру үшін биологиялық өнімдерді әзірлеу 2022-2024 РМК
54. BR18574066 Биотехнология, экология, ауыл шаруашылығы саласында биоқауіпсіздік үшін биотехнологиялық маңызы бар өнеркәсіптік микроорганизмдердің биобанкін құру 2022-2024 РМК
55. О.001Б Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі: қауіптерді бағалау, олардың алдын алу мен жоюдың ғылыми-техникалық негіздері 2021-2023 БҚПҒЗИ
56. AP09258770 Түйе шешегіне қарсы инактивацияланған вакцина өндіру технологиясын әзірлеу 2021-2023 БҚПҒЗИ
57. AP09259683 Іріқарамалтуберкулезініңалдыналуүшінвекторлықвакцинажасаутехнологиясынжасау 2021-2023 БҚПҒЗИ
58. AP09058338 SARS-COV-2 вирусына қарсы препараттардың вирусқа қарсы белсенділігін invitro зерттеу және айналымдағы COVID-19 штамдарына молекулалық эпидемиологиялық талдау жүргізу 2021-2023 БҚПҒЗИ
59. AP14870987 Негізгі саңырауқұлақ ауруларына төзімділік механизмдері бар бидай сорттарын анықтау және консервациялау 2021-2023 БҚПҒЗИ
60. AP13067641 Үй жануарлары арасында коронавирустың таралуын бақылау және Қазақстан Республикасының аумағында оқшауланған коронавирус изоляттарының биофизикалық және физика-химиялық қасиеттерін зерттеу 2022-2024 БҚПҒЗИ
61. BR11065207 Қауіпті жұқпалы аурулардың алдын алуға ықпал ету үшін денсаулық сақтау технологияларын, биологиялық қауіпсіздікті әзірлеу және ғылыми негіздеу 2021-2023 АҚИҰҒО
62. АР09261078 Қазақстанның табиғи ошақтарындағы обаның энзоотиялық ядроларының биорепозиторийін құру және генезисін анықтау үшін оба штаммдарының генетикалық әртүрлілігін зерттеу 2021-2023 АҚИҰҒО
63. АР09259865 Созылмалы қабынуы бар сириялық хомяк үлгісінде COVID-19-дағы ерте иммундық жауапты және метформиннің профилактикалық белсенділігін зерттеу 2021-2023 АҚИҰҒО