Астана қ., Қорғалжын тас жолы 13/5

НҚА

1. «Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 21 мамырдағы № 122-VII ҚРЗ Заңы;

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z2200000122

2. «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы N 407-IV Заңы;

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000407/compare/kaz

3. «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 381-V ҚРЗ Заңы;

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000381

4. «QazBioPharm» ұлттық холдингі» акционерлік қоғамын құру мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 20 желтоқсандағы № 910 қаулысы.

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P2100000910