Астана қ., Қорғалжын тас жолы 13/5

Қызметтер

Ғылыми-аналитикалық қызметтер

 Генетика:

– адамдарды, өсімдіктерді және жануарларды генотиптеу

– жүрек-қантамырлары, онкологиялық ауруларға, асқазан-ішек жолдарымен зат алмасу ауруларына генетикалық бейімділігін анықтау;

– өмір салтын түзету үшін жеке генетикалық талдау;

– тұқым қуалайтын бүйрек ауруы бар балаларды ерте симптоматикалық диагностикалау;

– mt-ДНҚ жәнеY-хромосома профилі негізінде генетикалық генеалогияны анықтау;

– HLA профилін анықтау;

– жүрек-қан тамырлары аурулары бар науқастар үшін тромболитикалық препараттардың жекедозасын таңдау;

– қандағы ферменттердің, көмірсулар, пигменттікжәне су-электролит алмасуының компоненттерінің деңгейін анықтау;

– тұтынушы жинақтарымен байланыстырылған үлгілерді мультиплекстік талдау (MLPA) арқылы адамның генетикалық ауруларын анықтау;

– ПТР арқылы адамның қан тобын анықтау;

– толық геномды және бактериялар мен вирустардың нуклеотидтер тізбегін ішінара анықтау;

– молекулалық-генетикалық әдістермен бактериялардың, өсімдіктердің және жануарлардың түрлерін анықтау;

– бірнеше тандемді қайталауларды (MLVA) мультилокусты талдау әдісімен бруцеллагенотипін анықтау;

– өсімдік, жануар және тағам үлгілерінен ДНҚ және РНҚ бөліп алу;

– 150 негізге дейін олигонуклеотидтердің синтезі;

– флуоресцентті таңбаланған олигонуклеотидтер мен TaqManзондтарының синтезі;

– 500 б.б.-ден де жаңа ген синтезі. 3000 битке дейін;

– гендік-инженерлік құрылымдарды құрастыру, гендердік лондау және бактериялық, ашытқы, сүтқоректілер мен өсімдік жасушаларында рекомбинантты ақуыздарды өндіру.

 

Жасуша биологиясы және иммунологиясы:

– адам мен жануарлардың дің жасушаларының дақылдарын алу;

– адам мен жануарлардың мезенхималық және плюрипотентті жасушаларын анықтау;

– дің жасушаларының дифференциация потенциалын бағалау;

– жасушада қылдарын микоплазмалармен ластануға сынау;

– биологиялық өнімдердегі бактериялық эндотоксиндердің деңгейін сандық анықтау;

– адамның диплоидты фибробласттарын және трансплантацияланатын жасуша желілерін алу және өсіру;

– биологиялық белсенді қосылыстарға, патогендерге және жасуша маркерлеріне поликлоналды және моноклоналды антиденелерді алу;

– пероксидаза немесе фитпенконъюгацияланған анти-түрге қарсы анти денелерді алу.

 

Өсімдік шаруашылығы:

– пробиркалық өсімдіктерді микроклондық көбейту, картоптың элиталық, супер элиталық және супер-супер элитасының түйнектерін алу;

– ИФА және ПТР арқылы картоптың вирустық инфекцияларын анықтау;

– микрокөбейту, ағаш тұқымдас өсімдіктердің көшеттері мен көшеттерін алу;

– ағаш өсімдіктерінің вирустық, саңырауқұлақ және бактериялық ауруларынан айығу;

– бұршақ тұқымдас өсімдіктер деизоферменттік талдау және сақтаушы белоктарды анықтау;

– тамақ өнімдерінде, өсімдік тұқымдарында, мал азығында ГМО анықтау.

 

Фармакология және токсикология

– антиоксиданттық, ауыруды басатын, қабынуға қарсы, гиполипидемиялық, гипогликемиялық, цитопротекторлық және микробқа қарсы әрекеттерге биоскрининг;

  • Invitro жағдайында дәрілік заттардың және биологиялық белсенді заттардың цито уыттылығын анықтау;

– салыстырмалы биожетімділігін, фармакокинетикалық параметрлерін және биоэквиваленттілігін зерттеу;

– потенциалды препараттардың тиімділігін клиникаға дейінгі зерттеулер;

– клиникаға дейінгі зерттеулерде жалпы токсикалық әсерлерді және уыттылықтың ерекше түрлерін зерттеу;

– фармакоэкономикалық талдау;

– бактериологиялық диагностика;

-вирусологиялық диагностика;

– серологиялық диагностика;

– тағамдық қоспалар мен дәмдеуіштердің үлгілерінің шикізат құрамын анықтау;

– ветеринариялық препараттардың профилактикалық және емдік әсерін зерттеу.

 

Микробиологиялық зерттеулер:

Мұнайкен орнының суын/топырағын микробиологиялық талдау;

Мұнайкен орындарының су/топырақ үлгілерінен бактерияларды бөліп алу;

Микроорганизмдер дақылдарының антагонистік белсенділігін анықтау;

Грам бояуы және бактериялардың микроскопиясы;

Бактериялардың өміршеңдігін анықтау;

Нуклеотидтер тізбегін 16 рРНҚ бойынша талдау әдісімен бактерияларды анықтау.

– кен материалындағы бағалы металдардың құрамын анықтау бойынша аналитикалық қызметтер;

– суды химиялық талдау бойынша аналитикалық қызметтер.

 

Білім беру қызметтері

– материалдық-техникалық базаны қамтамасыз ету және молекулалық геномика және биотехнология саласындағы кандидаттық және докторлық диссертацияларды орындау кезінде консультациялық қолдау көрсету;

– ПТР және ДНҚ секвенирлеу негіздері бойынша оқыту семинарларын өткізу;

– бастапқы және трансплантацияланатын жасуша линияларын өсіру негіздері бойынша оқыту семинарларын өткізу;

– биоинформатика бойынша оқыту семинарларын өткізу;

– биоинформатика саласындағы тапсырмаларды орындау үшін компьютерлік бағдарламаларды әзірлеу;

– ПТР праймерлері мен үлгілерін таңдау қызметі;

 

Ауылшаруашылығы жануарларының аса қауіпті, жұқпалы және жұқпалы емес аурулары, сондай-ақ биологиялық қауіпсіздік және биоқауіпсіздік мәселелері бойынша 55 тақырыпты қамтитын оқу курстарын өткізу;

– жоғары, орта кәсіптік білімі бар (қайтадаярлау) мамандарды сертификаттау курсын  өткізу:

 

«І-ІІ топ патогенділігінің аса қауіпті инфекцияларының биоқауіпсіздігі, эпидемиологиясы және микробиологиясы» (обаға қарсы станциялардың мамандары үшін, санитарлық-эпидемиологиялық қызмет мамандары үшін – биолог, зоолог немесеэпизоотолог, энтомолог, патогенді биологиялық аурулармен айналысатын зертхана мамандары үшін аса қауіпті жұқпалы ауруларды тудыратын патогенділік II топтың агенттері);

 

– Жоғары білімі бар мамандардың біліктілігін арттыру:

«І-ІІ патогендіктоптағы аса қауіпті инфекциялар кезіндегі биоқауіпсіздік»;

«Ерекше қауіпті инфекциялар кезіндегі биологиялық қауіпсіздік және дезинфекция»;

«Биологиялық қауіпсіздік және инфекциялық бақылау»;

«ГАЖ технологиялары»;

«Зертханадағы биоқауіпсіздік негіздері»;

«Қазақстан Республикасының зертханаларындағы биоқауіпсіздік және биоқауіпсіздік негіздері»;

«Қазақстан Республикасының зертханаларындағы биоқауіпсіздік және биоқауіпсіздік бойынша біліктілікті арттыру курсы».

– Орта кәсіптік білімі бар мамандардың біліктілігін арттыру:

«Биологиялық қауіпсіздік және биологиялық қорғау негіздері»;

«Тырысқақтың зертханалық диагностикасы» (зертхана);

«Обаның зертханалық диагностикасы» (лаборанттар);

«Медициналық мекемедегі дезинфекциялық жұмыстар»;

– «Аса қауіпті инфекциялар кезінде дератизация, дезинсекция және дезинфекция жүргізу ерекшеліктері».

 

– тақырыптар бойынша семинарлар өткізу:

– «Медициналық ұйымдарда COVID-19 инфекциясының алдын алу үшін жеке қорғаныс құралдарын қолдану: түрлері, қорғаныс деңгейлерін кию және шешіп алу тәртібі»;

– «COVID-19 бар науқастармен қауіпсіз жұмыс. Клиникалық биоқауіпсіздік. Инфекцияны бақылау. COVID-19 бар науқастардан үлгілерді жинау, орау және зертханаға тасымалдау.

 

Өндірістік-шаруашылық қызметтер

– ISO/IEC 17025 жәнеISO/IEC 17043 бойынша аккредиттеу саласына сәйкес зертханааралық салыстырмалы сынақтар;

– ауылшаруашылығы жануарларының  жұқпалы  және паразитті кауруларынан ветеринариялық салауаттылықты қамтамасыз ету бойынша Қазақстан Республикасының шаруашылық жүргізуші субъектілеріне ғылыми-әдістемелік көмек көрсету;

– ауылшаруашылығы жануарларының жұқпалы және паразиттік ауруларының диагностикасы және профилактикасы бойынша Қазақстан Республикасының шаруашылық жүргізуші субъектілеріне ғылыми және консультациялық қызмет көрсету;

– Қазақстан Республикасының шаруашылық жүргізуші субъектілері үшін эпизоотияға қарсы іс-шараларды әзірлеу;

 

Сынақ зертханалары:

 

су талдауы, (ауыз суы,орталықтандырылған шаруашылық-ауыз суының– сумен жабдықтау, табиғи су (су қоймалары, атмосфералықжауын-шашын), минералды ауыз су, емдік және табиғи ас сулары, ағынды сулар);

 

пайдалы қазбаларды талдау: темір рудалары, концентраттар, агломераттар, мыс концентраттары – 6-дан астам элементтерді (Au, Ag, Fe, Pb, Zn, Cuқұрамы) және ылғалдылығын бөлек анықтау.