Астана қ., Қорғалжын тас жолы 13/5
«QazBioPharm» ұлттық холдингі» акционерлік қоғамы қызметкерлерінің бос лауазымдарына орналасуға конкурс өткізу туралы хабарландыру

«QazBioPharm» ұлттық холдингі» акционерлік қоғамының бос лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды:

  1. Ғылым департаменті Ғылым басқармасының басшысы

Міндеттері:

Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің жиынтық, перспективалық және жылдық жоспарлары бойынша ұсыныстар дайындау, Холдингтің құрылымдық бөлімшелері, сондай-ақ оларды бірлесіп жүргізу кезінде өзге де ұйымдар орындайтын ғылыми-зерттеу жұмыстарының тақырыптық жоспарларын үйлестіру. Елдің биологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында ғылыми ақпараттарды жинау және талдау және болжау жүргізу.

Ғылыми бағыттарды, оның қызметінің тиімділігін арттыру жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу, еңбекті ұйымдастыру мен басқаруды, ұйымның Ғылыми-технологиялық кеңесінің қызметін жақсарту, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін тәжірибеде қолдану, авторлық қадағалау кезінде жұмыстарды үйлестіруді қамтамасыз ету және оларды енгізу кезінде техникалық көмек көрсету. Биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы ғылыми деректерді жинау, талдау және болжау, нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге қатысу және ұйымның Ғылыми қызметіне байланысты басқа да жұмыс түрлері.

Талаптар:

«Денсаулық сақтау» (медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, биомедицина), «Ветеринария», «Биологиялық және сабақтас ғылымдар» (биология, биотехнология), «Қоршаған орта» (экология), «Физика және химия ғылымдары» (химия), «Бизнес және басқару» (экономика, менеджмент, мемлекеттік және жергілікті басқару).

Ғылыми дәреженің болғаны жөн.

Вирусология, микробиология, биотехнология, биологиялық қауіпсіздік, генетика, фармация, ғылыми-ұйымдастырушылық және ғылыми-педагогикалық жұмыс, экология, денсаулық сақтау, медицина, ветеринария, эпидемиология, санитария және гигиена, зертханалық қызмет саласындағы мамандығы бойынша кемінде 4 жыл жұмыс өтілі және/немесе осы құрылымдық бөлімшенің төмен лауазымда кемінде 1 жыл.

Ғылым кандидаты, ғылым докторы немесе философия докторы (PhD) академиялық дәрежесі немесе нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда бейіні бойынша доктор дәрежесі бар адамдарға және Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясы кадрларын даярлаудың, қайта даярлаудың және олардың біліктілігін арттырудың халықаралық бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған адамдарға мамандығы бойынша кемінде 1 жұмыс тәжірибесі жыл.

  1. Ғылым департаменті коммерцияландыру және өндіріс басқармасының бас сарапшысы

Міндеттері:

Холдингтің даму бағыттары бойынша шолу, салалық маркетингтік зерттеулер жүргізу, өнімді жылжыту үшін маркетингтік стратегияларды, сатуды дамыту стратегияларын, өнімнің баға саясатын, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді сату жоспарларын әзірлеу,  енгізуге дайын ғылыми-техникалық жобалар бойынша сату процестерін, техникалық-экономикалық негіздемелерді бақылау және үйлестіру.

Компания өнімдерін өткізу арналарын оңтайландыру және дамыту, өнімдер мен қызметтерді жылжыту бағдарламаларын, PR-компанияларды жоспарлау, клиенттік базаны құру. Базаны үйлестіру, жүргізу, талдау және құрылымдау, Компания өнімдеріне сұранысты ынталандыру жөніндегі іс-шараларды жоспарлау, Холдингтің өндірістік компанияларында дистрибуция жүйесін дамыту, компания өнімдерін сату мәселелері бойынша әлеуетті әріптестермен келіссөздер жүргізу, презентация әзірлеу, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды коммерцияландыру және өндіру жөніндегі ақпаратты жинау және талдау, өзектілігін, ғылыми-техникалық әлеуетін бағалау, коммерцияландыруға ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін енгізу бойынша технологиялық сараптама жүргізу мемлекеттік тапсырма бойынша, ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобалар бойынша қызметтерді орындау шеңберінде талдамалық материалдарды дайындау.

Талаптар:

«Бизнес және басқару» (экономика, менеджмент, есеп және аудит, қаржы, мемлекеттік және жергілікті басқару, маркетинг, әлемдік экономика), «Құқық» (құқықтану, халықаралық құқық), Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша), «Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика».

Технологияларды коммерцияландыру, бизнесті қалыптастыру, маркетинг, менеджмент немесе технологиялық кәсіпорындарда өнімді әзірлеу, жобалар портфелін басқару; зияткерлік меншікті басқару (патенттер мен авторлық құқықтар арқылы технологияларды қорғау)саласындағы мамандығы бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі және/немесе осы құрылымдық бөлімшенің төмен тұрған лауазымында кемінде 1 жыл.

  1. Биологиялық қауіпсіздік ақпараттық жүйесінің деректерін қалыптастыру, талдау және өңдеу басқармасының бас сарапшысы

Міндеттері:

Биологиялық қауіпсіздік жөніндегі ақпараттық жүйенің (бұдан әрі – АЖ) жұмыс істеуі мәселелері бойынша ведомствоаралық өзара іс-қимылды жүзеге асыру (адам мен жануарлардың аса қауіпті аурулары, микробқа қарсы төзімділік және тамақ қауіпсіздігі бойынша мониторингтік шараларды жоспарлау, үйлестіру) биологиялық қауіпсіздік жөніндегі ақпараттық жүйелер бойынша нормативтік құқықтық актілерге және мүдделі мемлекеттік органдардың қызметіне талдау жүргізу, АЖ бойынша халықаралық тәжірибеге талдау жасау, Басқарманың құзыреті шегінде биологиялық қауіпсіздік жөніндегі АЖ қалыптастыру және жұмыс істеуі бойынша талдамалық анықтамалар мен ақпаратты дайындау, биологиялық қауіпсіздік (адам мен жануарлардың аса қауіпті аурулары, тамақ қауіпсіздігі) бойынша АЖ қалыптастыру және жұмыс істеуі жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу.

Талаптар:

«Денсаулық сақтау» (медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, биомедицина), «Ветеринария», «Биологиялық және сабақтас ғылымдар» (биология, биотехнология), «Қоршаған орта» (экология), «Физика және химия ғылымдары» (химия), «Бизнес және басқару» (экономика, менеджмент, мемлекеттік және жергілікті басқару), ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ақпараттық жүйелер), ақпараттық қауіпсіздік.

Вирусология, микробиология, биотехнология, биологиялық қауіпсіздік, генетика, фармация, ғылыми – ұйымдастырушылық жұмыс, экология, денсаулық сақтау, медицина, ветеринария, эпидемиология, санитария және гигиена, зертханалық қызмет саласындағы мамандығы бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі және/немесе осы құрылымдық бөлімшенің төмен тұрған лауазымында кемінде 1 жыл.

  1. Биологиялық қауіпсіздік департаменті биологиялық қауіпсіздік жүйесін қалыптастыру басқармасының жетекші сарапшысы

Биологиялық қауіпсіздік жүйесін қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу, жоспарлауды қоса алғанда, биологиялық қауіпсіздік жүйесін қалыптастыру мәселелері бойынша ведомствоаралық өзара іс-қимыл бойынша ақпарат пен ұсыныстар дайындау адам мен жануарлардың аса қауіпті аурулары, микробқа қарсы төзімділік және тамақ қауіпсіздігі бойынша мониторингтік шараларды үйлестіру, биологиялық қауіпсіздік мәселелері бойынша халықаралық тәжірибеге талдау жүргізу және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл бойынша жиынтық ақпаратты, құжаттарды және ақпаратты дайындау, биологиялық қауіпсіздік жүйесі мәселелері бойынша әртүрлі материалдарды, ақпаратты, анықтамаларды және презентациялық материалдарды дайындау. Патогендік биологиялық агенттермен жұмыс істеуді қоса алғанда, биологиялық тәуекелдерді (қатерлерді) басқару бойынша ұсыныстар әзірлеу және биологиялық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау; биологиялық қауіпсіздікті (ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздік және санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздік) қамтамасыз ету жөніндегі талдамалық анықтамалар мен ақпаратты дайындау.

Талаптар:

«Денсаулық сақтау» (медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, биомедицина), «Ветеринария», «Биологиялық және сабақтас ғылымдар» (биология, биотехнология), «Қоршаған орта» (экология), «Физика және химия ғылымдары» (химия), «Бизнес және басқару» (экономика, менеджмент, мемлекеттік және жергілікті басқару).

Конкурсқа қатысу үшін 2024 жылғы 31 мамырғв дейін (қоса алғанда) фотосуреті бар түйіндемені (телефон номерін, оның ішінде байланыс телефондарын, білімі, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып) және қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті электрондық мекенжайға жіберу қажет HR@qbp-holding.kz.

Конкурстың өтетін орны Астана қ., Қорғалжын тас жолы 13/5.

Кадр қызметінің телефоны 70-75-51.

Жүктеу: Өтініш